Arduino voor kinderen

Arduino IDE

Het programmeren van een Arduino kan op verschillende manieren maar in dit boek wordt de Arduino IDE gebruikt:

IDE betekend integrated development environment ofwel een geïntegreerde ontwikkel omgeving. Dit is de software waar de Arduino in geprogrammeerd wordt.

 1. Controleert of de code geen fouten bevat
 2. Stuur het programma naar de Arduino
 3. Nieuw programma maken
 4. Openen
 5. Opslaan
 6. Seriële monitor
 7. Het programma/sketch
 8. log
 9. Huidige bord en de poort

Opbouw van een Arduino sketch

Een Arduino programma bestaat altijd uit minimaal 2 delen, de setup en de loop:

void setup() {
 // put your setup code here, to run once:

}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:

}

Zodra de Arduino start of op de resetknop wordt gedrukt wordt eerst de setup() uitgevoerd en daarna wordt alle code in de loop() (je zegt loep en het is Engels voor lus) telkens weer opnieuw uitgevoerd. Bij simpele programma’s kan dat wel 130000 (honderddertig duizend) keer per seconde zijn.

Uploaden van programma’s naar de Arduino

Als het programma klaar is moet deze worden geüpload naar de Arduino. Voor we dit kunnen doen moet de Arduino IDE weten welk bordje we gebruiken en op welke communicatie poort deze is aangesloten:

Om te zien welke poort jou Arduino heeft koppel je deze los van de computer en kijk je welke poorten er beschikbaar zijn.
Nu koppel je de Arduino opnieuw aan de computer en kijk nogmaals welke poorten er zijn:

In dit geval is COM20 de Arduino.

Klik vervolgens op de upload knop:

De code wordt nu eerst gecompileerd, dat wil zeggen dat deze wordt vertaalt naar code die de ATmega chip snapt.
Daarna wordt de gecompileerde code naar de ATmega gestuurd, dit noemen we uploaden. Als het uploaden klaar is wordt de melding Uploaden voltooid gegeven zoals in bovenstaande afbeelding is te zien.

Het kan ook fout gaan tijdens het compileren. In de rechter afbeelding hierboven is te zien dat er een puntkomma (;) na delay(1000) mist.

Als een foute COM poort is opgegeven wordt ongeveer onderstaande foutmelding gegeven:

avrdude: ser_open(): can’t open device “\\.\COM7”: Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.

In het volgende hoofdstuk gaan we een simple programma maken dat hetingebouwde LED “lampje” laat knipperen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *